visa » Discussions


Hồ sơ cần được chuẩn bị cho thủ tục làm thẻ APEC

 • December 5, 2018

  Thủ tục Thẻ APEC chính thức


   


  A. Hồ sơ cần được chuẩn bị cho thủ tục làm thẻ APEC tại http://bit.ly/2SoIAwG


  Thủ tục làm thẻ APEC (01 bộ) bao gồm:

   

  - 01 tờ khai phát hành thẻ (theo mẫu do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp), có xác nhận của thủ trưởng doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trực tiếp quản lý doanh nghiệp.

   

  Kết quả hình ảnh cho thẻ intitle:apec

   

  - 02 ảnh có kích thước 3x4cm, nền trắng, mặt thẳng, đầu trần (01 ảnh kèm theo tờ khai có dấu của doanh nghiệp hoặc quản lý trực tiếp của doanh nghiệp và 01 ảnh rời).

  - Văn bản cho phép của cấp có thẩm quyền sử dụng thẻ ABTC: Văn bản của Thủ tướng Chính phủ (nếu là doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm hoặc Thủ tướng Chính phủ trực tiếp quản lý) hoặc văn bản của Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ( đối với doanh nhân do cơ quan ngang Bộ chỉ định hoặc trực tiếp quản lý bởi người đứng đầu cơ quan ngang bộ hoặc doanh nhân làm việc tại doanh nghiệp).

  - Văn bản của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, nếu người kinh doanh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc doanh nhân tại doanh nghiệp bổ nhiệm do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc trực tiếp quản lý.

  Lưu ý: Khi đăng ký ABTC, doanh nhân phải xuất trình hộ chiếu hợp lệ.  Trường hợp cơ quan, doanh nghiệp cử cán bộ, nhân viên khác thay mặt doanh nhân nộp hồ sơ và nhận thẻ thì cán bộ, nhân viên đó phải xuất trình thư giới thiệu của cơ quan, doanh nghiệp hoặc chứng minh nhân dân. Tôi và hộ chiếu của đương đơn.

   


  B. APEC


  Cục xuất nhập cảnh - Bộ Công an

   

  https://www.vietnambooking.com/visa/co-the-apec-di-duoc-nhung-nuoc-nao.html

  C. GIỚI HẠN THỜI GIAN CHO APEC LÀM QUÁ TRÌNH


  21 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

  D. GHI NHẬN APEC:


  Người nhận sẽ xuất biên nhận và biên nhận để so sánh.  Công chức trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký và nhận giấy phép xuất nhập cảnh cho người nhận kết quả.

   

  - Chương trình thẻ du lịch kinh doanh APEC như đã đề cập ở trên.

  - Một số chương trình đào tạo của công ty trong các lĩnh vực cụ thể, như quy định an toàn về xuất khẩu nhạy cảm với nhiệt độ (từ nông sản đến dược phẩm và hoa), giới thiệu công nghệ dịch vụ theo dõi và đảm bảo tính toàn vẹn của hàng hóa, an ninh tài chính của chuỗi cung ứng.

   

  Chương trình hành động của Boracay để hỗ trợ Microenterprises nhỏ và vừa trong thị trường toàn cầu 2015-2020 (BAA-MSME): Thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2015 tại Philippines, chương trình xác định rõ ràng các khu vực thành viên nên tạo điều kiện tiếp cận các thỏa thuận thương mại bởi các doanh nghiệp, đơn giản hóa và giảm quy tắc xuất xứ, hợp lý hoá các quy định hải quan, tham gia vào chuỗi cung ứng. , các thủ tục cho vay, công nghệ thông tin và thương mại điện tử, hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc sở hữu của phụ nữ.