• Μαρία Αλεξίου
    Μαρία Αλεξίου
    Είναι τόσο ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα στην Ελλάδα, σε κοινωνικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, που ωθεί σε αλλαγές... ταυτόχρονα όμως υπάρχει μία πληθώρα αντικρουόμενων πληροφοριών, που αποπροσανατολίζουν και δημιουργούν σύγχυση, ιδιαίτερα στους αναποφάσιστ...  more
    • April 29, 2012