Πραγματοποιείται στον Ελλαδικό χώρο, δωρεάν σεμινάριο για σπουδές και ευκαιρίες απασχόλησης στην Αυστραλία για διευθυντές επιχειρήσεων, νοσηλευτές, μηχανικούς αυτοκινήτων, ξυλουργούς και οικοδόμους.
Αυτά τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα από τις 25 έως τις 27 Μαίου στην Αθήνα και Κρήτη.

Εκπρόσωποι από το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Βιομηχανικών Σπουδών θα παρουσιάσουν τις επιλογές σπουδών στην Αυστραλία, μαζί με εκπροσώπους μετανάστευσης – Δικηγόρος Αντιπρόσωπος από το John Christopher Joyce & Associates. Οι παρουσιαστές του σεμιναρίου θα μπορούν να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους όλα τα σχετικά με τις οποιεσδήποτε ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την εκπλήρωση των διαδικασιών για σπουδές στην Αυστραλία. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι λεπτομερείς και οι σύνεδροι θα μπορόυν να κάνουν σχετικές ερωτήσεις στα θέματα που θα παρουσιαστούν.

Επίσης θα γίνει αναφορά στην αναγνώριση σπουδών που ήδη έχετε κάνει ή αναγνώριση προηγούμενης μάθησης ή και εμπειριών. Η αναγνώριση, θα δώσει την ευκαιρία στους ενδιαφερομένους να έχουν ένα επίσημο έγγραφο που, ίσως, να τους δώσει την δυνατότητα για εργασία στην Αυστραλία. Στα σεμινάρια θα παρουσιαστούν προοπτικές να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να ακολουθήσουν διάφορους κλάδους, ή ακόμα και να συνεχίσουν τις σπουδές σε Πανεπιστημιακό επίπεδο στα δικά τους ενδιαφέροντα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το Ινστιτούτο για να κρατήσουν τις θέσεις γιατί θα υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων. Κάθε πρόσκληση θα είναι ονομαστική και αριθμημένη και θα εκδοθεί μόνο μετά από αίτηση του κάθε ενδιαφερομένου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@aisi.edu.au. Οι κρατήσεις λήγουν στις 23 Μαίου 2012.

Πηγή

Categories: blog

Leave a Reply